Padine osmorice (Slopes of 8) se vraćaju! Prošlogodišnja priča o uspjehu ove osmorice farmera nastavlja se i ove godine sa širim izborom u našoj ponudi. Budući da želimo podržati ovu grupu koliko god možemo, kupili smo gotovo čitavu njihovu proizvodnju. Vidjet ćete da na našem popisu imamo dvije serije “ranih berbi”, koje su bile odvojene od ostatka ukupnog uroda. Budući da smo predani tim proizvođačima, nismo se usredotočili samo na malu količinu vrhunskih serija kave. Na taj način uspijevaju prodati svoju cjelokupnu proizvodnju s dobrim prihodom, a ne samo jedan dio slučajnim kupcima.